//
බෝවත්තේ ඉන්ද්‍රරතන හිමි( Ven Bowatte Indrarathana himi)

Indarathana-himi-fight

ඉන්ද්‍රගුප්ත හිමියනි අපේ
බොදු පින් බල මහිමෙන්
නැවැතත් මනු ලොව වෙත
වඩිනු මැනවි ඇත
අපගේ අධිටනයෙන්…..

තිරිසන් කුලයේ
අහවල් කුලයේ
සතා  දෙපා සිව්පා
ජිවිත බිඳිමින් තිර්සන් මිනිසුන්
කරයි අපා දුකා……

මිහිපිට ලෝකේ
නැහැ  අපරාදේ
බුදු හිමි දම්දෙසු එදා
ජිවිත බිඳිමින්
තිරිසන් මිනිසුන්
යතියි අපා ගතා……

ඉන්ද්‍රගුප්ත හිමියනි අපේ
බොදු පින් බල මහිමේන්
නැවැතත් මනු ලොව වෙත
වඩිනු මැනවි ඇත
අපගේ පින් මහිමෙන්…….

හිමි බල මහිමේ
ජිවිත පිදුමේ
දිරිය දුටුවේ සදා
අසරණ සතුනට තිරිසන් නොවුමට
පාඩම් කිවේ එදා……

සෙංකඩගල පුර
ධීර වීර පුතු
ගෞතම බුදුහිමිගේ
දළදා සරණේ
අප ලක් දෙරණේ
සතුනට ආලෝකේ…….

ඉන්ද්‍රගුප්ත හිමියනි අපේ
බොදු පින් බල මහිමේන්
නැවැතත් මනු ලොව වෙත
වඩිනු මැනවි ඇත
අපගේ පින් බලයෙන්……

පද රචනය හා තනුව පාලිත ආරියරත්න

ප්‍රචාරක ලේකම්
ජාතික බෞද්ධ බලවේගය

2013 වෙසක් පුන් පොහෝ දිනයේදී ගව ඝාතනයට ( හා බලහත් කාරයෙන් ආගම්  වලට හැරවීම,බහු ජාතික හා සර්වාගමික පුට්ටුව,බොදු රටට ගැලපෙන ව්‍යවස් තාවක් නිර්මාණය නොවීම සම්බන්ධයෙන්) විරෝධය පළ කරමින්, වහාම එය නතර කරන ලෙස ඉල්ලා මහනුවර දළදා මාළිගාවේ වාහල්කඩ ඉදිරිපිටදී සිය සිරුරට ගිනි තබා ගත් බෝවත්තේ ඉන්ද්‍රරතන හිමියන්  ඉහත ගීතය උපහාරයක් වේවායි ත්‍රිවිධ රත්ණයේ නාමයෙන් ප්‍රර්ථනා කරමි.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Categories

Different countries have visited this site

Free counters!
%d bloggers like this: