//

රටින් පිට ඔත්තු සේවයට සම්බන්ධ මුස්ලිම් ජාතිකයෝ

This category contains 2 posts

Sri Lanka probes first Lankan ISIS man

Sri Lanka probes first Lankan ISIS man

ISIS

A 37-year-old Sri Lankan, who graduated in Sharia Law from Pakistan, has reportedly died fighting along the dreaded Islamic State (IS) militants in Syria, prompting authorities to probe whether he was a Lankan national.(Representative image)

COLOMBO: A 37-year-old Sri Lankan, who graduated in Sharia Law from Pakistan, has reportedly died fighting along the dreaded Islamic State (IS) militants in Syria, prompting authorities to probe whether he was a Lankan national.

Abhu Shuraih Sailani, a father of six, was a karate instructor from the central town of Galewela. He has also worked as the principal of a privately owned education institution at Galewela having come over from Kandy city.

He was reportedly killed in an airstrike in Syria. After completing primary education, he had pursued Islamic studies mastering Hadith science. He later completed his LLB in Shariah Law from the International Islamic University in Pakistan.

Meanwhile, the Muslim Council of Sri Lanka, on behalf of the Muslim community, expressed its deep dismay at media reports of the first Sri Lankan killed in battle in Syria fighting along the Islamic State (IS) militants.

In a letter to President Maithripala Sirisena, the Council said that the group of extremists, who call themselves the caliphate or Islamic State (formerly known as Islamic State of Iraq and Syria), is a threat to Islam and the group violates both Sharia law and humanitarian law.

Islam is a religion of mercy and tolerance that totally prohibits the taking of innocent lives. There is no theological basis for any crimes to be committed through terrorism or violence, it said.

The Muslims of Sri Lanka join Islamic scholars and Muslim leaders around the world to condemn without any reservation the ISIS and its leader Abu Bakr al-Baghdadi for failing to respect key tenants of Islam. Their actions are un-Islamic and inhumane, the Council added.

චෙන්නායිහිදී ඇල්ලූ ශ්‍රී ලාංකිකයා පාකිස්‌තානු කුලී ඔත්තුකරුවෙක්‌

චෙන්නායිහිදී ඇල්ලූ ශ්‍රී ලාංකිකයා පාකිස්‌තානු කුලී ඔත්තුකරුවෙක්‌

චතුර පමුණුව
source:
චෙන්නායිහිදී ඉන්දීය ආරක්‍ෂක අංශ විසින් අත්අඩංගුවට ගත් සකීර් හුසේන් නම් ශ්‍රී ලාංකික මුස්‌ලිම් ජාතිකයා පාකිස්‌තාන ඔත්තු සේවය මගින් කුලියට ගත් පුද්ගලයකු බව හෙළිව තිබේ.

කොළඹ පාකිස්‌තාන තානාපති කාර්යාලය මගින් මොහුට පවරා තිබූ රාජකාරිය වන්නේ චෙන්නායි හා බැංගලෝර්හි පිහිටි ඇමරිකානු හා ඊශ්‍රායල් කොන්සල් කාර්යාල පිළිබඳ ඔත්තු බැලීම බව මොහු විසින් ඉන්දීය ආරක්‍ෂක අංශ වෙත හෙළිකර ඇත.

සකීර් හුසේන් ඉකුත් අප්‍රේල් 29 වැනිදා චෙන්නායි නුවරදී අත්අඩංගුවට පත් විය.

මොහු විසින් ඇමරිකානු හා ඊශ්‍රායල් තානාපති කාර්යාලයේ පිහිටීම හා එහි දොරටු ඡායාරූප ගත කර ඇති අතර ඒවාද ඉන්දීය ආරක්‍ෂක අංශ මගින් සොයාගෙන ඇති බව ටයිම්ස්‌ ඔප් ඉන්දියා පුවත්පත කියයි.

Sri Lankan who spied for Pakistan arrested in India 

Wednesday, 30 April 2014 – 19:25 |

Central Intelligence Agencies of India and the Tamil Nadu police have busted a major terror network with the arrest of a Sri Lankan national with links to Inter-Services Intelligence (ISI) in Chennai yesterday.

The suspect has been identified as 37-year-old Sri Lankan; Sakir Hussain hailed from Kandy and traveled between Sri Lanka and India pretending that he was engaged in business.

A senior officer attached to the Central Intelligence Agencies of India told the Times of India that Hussain has allegedly been handled by a senior official in the Pakistan High commission in Colombo.

He also said that Hussain was assigned to recruit youths from Tamil Nadu for terror activities apart from his job of espionage.

At the same time, Central Intelligence Agencies of India said that it acted on a tip-off and laid a trap to round up the suspect.

Categories

Different countries have visited this site

Free counters!